Slovenščina
Matematika
Likovna umetnost
Glasbena umetnost
Spoznavanje okolja
Šport